Slavnostní otevření klubovny

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBOVNY

Dne 12. 12. 2004 jsme slavnostně otevírali naši klubovnu, kterou jsme dostali od města, za což jsme mu velmi vděční a kterou jsme od konce velkých prázdnin spravovali a vylepšovali tak, aby se bylo možno v této klubovně scházet, mít tam schůzky a dělat vše co na každou pořádnou schůzku patří. Nebudu tady vypisovat všechny ty, kteří jakkoliv pomohli na opravách a následném zvelebování, protože to by mi asi nestačil celý náš plátek, ale každý, kdo pomáhal, tak je si toho jistě vědom a těm všem patří velký dík. Velký dík také patří všem těm, co se přišli na naše otevření podívat, čímž dokázali že jim skauting není lhostejný, a taky děkujeme všem, kteří přispěli do naší kasičky. Při otevření jste mohli shlédnout: Slavnostní nástup u stožáru se vztyčení vlajky za zpěvu skautské hymny, náčelník tam pak měl proslov, slavnostní přestřižení pásky náčelníkem. Dále po vstupu do klubovny jsme si mohli prohlédnout celý pozoruhodný a neobyčejný interiér, mohli jste se podívat na spoustu fotek z našich nejrůznějších akcí, také se tam promítaly kazety z táborů, byly nachystané nějaké hry pro hosty a v neposlední řadě bylo k mání i jakési malé občerstvení. Nakonec byl opět slavnostní nástup, kde se za zpěvu, tentokráte České hymny sundala vlajka. Jak sami vidíte, bylo toho opravdu hodně a myslím, že pro ty, co tam přišli to určitě nebyla ztráta času. Od otevření tj. 12.12. 2004 míváme v klubovně pravidelně schůzky od pondělí do pátku a to vlčata, světlušky skauti a skautky a co dva týdny je také schůzka Roverského kmene a jednou za měsíc je v nedělu v podvečer v klubovně středisková rada.